Antalet hyrläkare fortsätter öka

Andelen hyrläkare på vårdcentralerna i Sjuhärad fortsätter att öka. Idag är ungefär tio procent av allmänläkarna inhyrda så kallade stafettläkare. Flest hyrläkare finns på vårdcentralerna i Bollebygd och på Boda och Sjöbo i Borås.
- Framförallt kostar det mycket pengar, säger Karin Pettersson som är verksamhetschef på Sjöbo vårdcentral.

På Sjöbo vårdcentral är två av 4,5 läkartjänster inte tillsatta. Och det innebär stora extrakostnader.

En hyrläkare kostar ungefär lika mycket som två fast anställda. Karin Pettersson påpekar att de kunde haft råd med en halv läkartjänst till, om de hade haft ordinarie personal. Nu har man istället ett stort budgetunderslott, vilket gör att man måste hålla igen på inköp, och lokaler och möbler är slitna.

Patienterna drabbas
- Men patienterna får inte sämre vård, säger Karin Pettersson. Men de som alltid får träffa olika läkare kan drabbas.

Och några patienter vi pratat med är tveksamma till hyrläkare. Roger Rabe föredrar fast anställd personal:

- Det blir tryggare, de känner till ens krämpor, säger han.

Svårigheten att få ordinarie läkare till vårdcentralerna beror bland annat på att det är brist på allmänläkare i hela landet.

Annika Fridén
annika.friden@sr.se
tel 033-177500