Plus för Högskolan i Borås

Chansen att få jobb efter avslutad högskoleutbildning varierar kraftigt mellan olika högskolor.
Det är lättare att få jobb efter studier i Borås än i Luleå och Kalmar, det visar en rapport från Högskoleverket som presenteras idag.

Undersökningen visar att det går bättre för studenter från högskolor som är kända för att ordna kontakter med arbetsgivare.
Högskolan i Borås, som legat högt på listan i flera år, har jobbat aktivt med att underlätta studenternas övergång till arbetslivet.