Stafettläkarna ska bli färre

Otillsatta allmänläkartjänster är ett stort och dyrt problem för sjukvården i Södra Älvsborg.
Därför har primärvården i södra Älvsborg har nu som målsättning att minska andelen stafettläkare betydligt.

Primärvården i Södra Älvsborg utbildar idag ett 60-tal läkare till specialister i allmänmedicin, och Kurt Patriksson hoppas att han får behålla dem.

Det är brist på allmänläkare i hela landet och landstingen konkurrerar om de allmänmedicinare som finns. En annan anledning till att det är svårt att fylla allmänläkarplatserna är att en del föredrar att jobba som hyrläkare, bland annat för de friare arbetstiderna.

För att slussa in fler hyrläkare i ordinarie tjänster planerar primärvården i södra Älvsborg att starta en intern rekryteringsbyrå för hyrläkare. Det skulle också spara en del av dagens kostnader för hyrläkare.

Kurt Patrikssons ambition är att andelen hyrläkare ska halveras under nästa år.

Annika Fredén
annika.freden@sr.se
tel 033-177500