1200 kr för inställd operation

Från och med den 1 januari 2008 kan patienter i Västra Götaland få ekonomisk ersättning för en inställd operation. Ersättningen är ett schablonbelopp på 1 200 kronor och kan betalas ut om operationen ställs in mindre än 24 timmar före utsatt tid.
Det har Hälso- och sjukvårdsutskottet i regionen beslutat.

Ersättning betalas dock inte ut om operationen ställs in på grund av patientens hälsotillstånd eller om sjukhuset varit tvungen att göra en akut omprioritering, till exempel på grund av en stor trafikolycka eller transplantation.