Mellanstadieelev hotade lärare

En elev på mellanstadiet på Norrbyskolan i Borås har polisanmälts efter att ha hotat en lärare.

Det var i förra veckan som eleven och läraren hamnade i ett gräl, det slutade med att eleven hotade läraren och sedan lämnade klassrummet.

Efter en stund kom pojken tillbaka med en käpp för att slå läraren. Men med hjälp av annan personal lyckades man avväpna eleven.

Händelsen har polisanmälts och anmälts till arbetsmiljöverket.