Bokslut för välfärden i Herrljunga

Herrljunga kommun har minskad arbetslöshet, fler låntagare på biblioteket och färre aborter än i länet och i riket.
Samtidigt är antalet sjukskrivna betydligt högre än riksgenomsnittet, och detsamma gäller antalet flickor i årskurs 9 som röker varje dag.
Det visar Herrljungas välfärdsbokslut för 2007.

Valdeltagandet i förra årets val ökade i Herrljunga, jämfört med 2002, och ligger ett par procentenheter högre än genomsnittet för hela landet. Det är en av de saker som kommunen särskilt framhåller för att visa att invånarna mår bättre och känner sig deltaktiga.

Att herrljungaborna är flitiga låntagare på biblioteket, också där bättre än riksgenomsnittet, är ett annat tecken på det, konstateras i Välfärdsbokslutet. Kommunen har dessutom klart färre aborter än i resten av Västra Götaland å Sverige i stort.

Allt är inte positivt
Men bokslutet visar också betydligt dystrare siffror. Befolkningen minskar stadigt, särskilt saknas invånare i barnafödande ålder. Herrljungaborna tjänar betydligt mindre pengar än svenskarna i genomsnitt, och ohälsotalet, alltså antalet sjukskrivningar och personer med sjukersättning, ökar och ligger betydligt högre än resten av länet och riket.

Dessutom visar en undersökning bland elever i årskurs 9 att nära 40 procent av herrljungaflickorna röker varje dag, nästan 10 procentenheter fler än riksgenomsnittet.

Simkunnigheten bland femteklassarna minskar också stadigt, 99 procent av eleverna kunde simma 2003, fyra år senare är siffran nere i 87 procent.

Nicklas Malmberg
nicklas.malmberg@sr.se
tel 033-177576