Problem att nå SOS Alarm

Den täta teletrafiken runt tolvslaget på nyårsafton kan ställa till problem för den som behöver nå SOS Alarm. En hög belastning på både larmcentralen och telenätet leder nämligen till att alla nödsamtal inte kommer fram.

När klockan närmar sig tolv på nyårsafton ökar samtalen till SOS och den som ringer kan få vänta lite på att få svar. Men det är inte säkert att alla som försöker nå larmcentralen ens hamnar i telefonkön.

Följden av det här kan bli att den som är i en nödsituation får ringa flera gånger, innan samtalet går igenom till SOS.

Arbetet med att motverka problem som kan uppstå vid en hög belastning på nätet, pågår hela tiden under ledning av post- och telestyrelsen, och risken att man inte kommer kunna ringa sitt nödsamtal minskar för varje år. Men det kan fortfarande bli problem.