Utred Natomedlemskap kräver kristdemokrat

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren från Borås, som sitter i försvarsberedningen, tycker att försvarsberedningen borde få utreda för- och nackdelarna med ett Natomedlemskap.

Sveriges militära försvar blir allt mindre och då är ett allt närmare samarbete med Nato en naturlig utveckling som är värd att utreda enligt Lindgren.

Såväl folkpartiet som moderaterna är positiva till Natomedlemskap och centerns försvarspolitiker Staffan Danielsson är beredd att analysera effekterna av ett medlemskap.