Västtrafik överklagar lagringsbeslut

Västtrafik överklagar Datainspektionens beslut om att begränsa informationen om kundernas resvanor. Datainspektionen har beslutat att Västtrafik måste begränsa lagringen till två månader och sedan ska uppgifterna avidentiferas för gott.

Just nu sparar Västtrafik kundernas resvanor i ett register som kallas resehistoriken i ett år.

Med denna historik går det att avgöra om ett klagomål är berättigat. Bland annat går det att se om bussen som du åkte med verkligen var försenad eller om ditt kort har för kort giltlighetstid.

Men det finns också ett mer övergripande mål som handlar om att Västtrafik, med hjälp av det här kan fördela sina pengar beroende på hur trafikerad en linje är.

Uppgifterna lagras i ett år innan de arkiveras i ett format som inte är läsbart, men som går att återskapa.

Datainspektionen, DI, har reagerat och ställt krav på Västtrafik. DI har förståelse för syftet, men anser att resehistoriken för personer som kan identifieras, ska tidsbegränsas till två månader.

Sedan skall uppgifterna avidentifieras för gott och alltså inte gå att återskapa. Det beslutade DI i slutet av oktober, ett beslut som Västtrafik nu har överklagat till länsrätten.

Båda parter tar stöd av personuppgiftslagen. Enligt den får allmänna handlingar inte gallras bort, säger Västtrafik. Datainspektionen anser däremot att man måste skydda den personliga integriteten och därför måste uppgifter om resvanorna begränsas.