"Vägbulor kan åtgärdas"

Johan Granlund är Vägverkets expert på vägbulor. Han menar att många av de skadliga farthindren kunnat åtgärdas för länge sedan.

Just nu pågår en stor nationell utredning kring vägbulor som orsakar nack och ryggskador på bussförare.

Kunskapen finns redan,  det handlar bara om att omsätta den i praktiken, säger Johan Granlund på Vägverket.

Sedan länge har busschaufförer i Borås klagat på de många vägbulorna i stan.

Problemet med vägbulor är välkänt sedan länge, men togs inte på stort allvar förrän förra våren.

Då stoppades bussar i Stockholmsförorten Täby, på sträckor med många dåligt vägbulor. Arbetsmiljöverket hade arbetetat med problemen i Täby under flera år. 

Inte förrän trafiken stoppades kom vändningen och problemen åtgärdades snabbt, så att bussarna kunde börja gå igen.