Fortsatta avhopp i skolhälsan

Avhoppen från skolhälsan i Mark fortsätter och idag avslöjas att sköterskor som kritiserat den dåliga arbetsmiljön har utsatts för repressalier.

Åtta av sammanlagt tio skolsköterskor i Mark slutade förra året, förra veckan hoppade den ansvarige läkaren av och nu slutar även Vårdförbundets förtroendevalda bland skolsköterskorna, Kate Engelin.

Skolsköterskan Kate Engelin, vårdförbundets förtroendevalda bland skolsköterskorna i Mark. Vårdförbundet komnmer nu att drivar ärendet om skolhälsovården i Mark vidare till Arbetsmiljöverket

Skolchefen Christer Nilsson som är ansvarig för skolhälsovården, säger sig inte känna den framkomna bilden av verksamheten. I morgon,å onsdag, håller han ett möte med bla verksamhetscheferna och nämndpolitiker för att reda ut frågetecknen.  

Under flera år har skolsköterskorna i Mark varit missnöjda med arbetsmiljön, bland annat tycker de inte att de som fattar beslut om skolhälsa har tillräcklig vårdkunskap. När det i somras var flera sköterskor som tänkte säga upp sig försökte man på eget initiativ göra något åt saken. Resultatet blev en skrivelse till barn och ungdomsnämnden med förslag på förändringar, men den mottogs inte väl.

De som skrivit under var den medicinskt ansvarige skolläkaren och den samordnande skolsköterskan, nu har de båda slutat. Efter det gjordes ännu en skrivelse, utan namnunderskrifter den gången

Kate Engelin blev tillsammans med två andra skolsköterskor utsatta för ett förhör om den skrivelsen, det var de fyra verksamhetscheferna som ställde frågorna.

I förra veckan slutade även den barnläkare som hade ansvaret för skolhälsovården - jag kan inte ansvara för barnen när läget är så här.

Sara Kvist
sara.kvist@sr.se