Mark

Halka kan ge kommunen böter

Golvet är för halt, och de anställda lyfter för tungt utan hjälpmedel i köket på Rönnängs äldreboende i Mark. Det är några av de problem som arbetsmiljöverket hittade vid en inspektion. Om inte bristerna rättas till senast första juni får kommunen böta 40.000 kronor.