Skara stift

Alla ska kunna höra gudstjänsten

Som första stift i landet startar Skara stift ett hörselprojekt för att alla ska höra vad som sägs i kyrkan.
Hörselprojektet ska pågå i tre år och innebär att alla lokaler ska inventeras och att kompetensen bland personalen ska öka.

Prästen Mikael Henning i Ulricehamn leder projektet och är själv säger att det är upp till församlingarna att agera.

I Sverige finns det en nationell handlingsplan för handikappolitiken som säger att enkelt åtgärdade hinder ska vara åtgärdade i offentliga lokaler senast 2010.