Trafik

Hälften kuggas i uppkörningen

Allt fler ungdomar kuggas vid uppkörningarna. Sveriges trafikskolors riksförbund vill nu att utbildningen ses över.

Drygt hälften av de som försöker ta körkort kuggas. Många chansar utan att utbilda sig ordentligt och missar proven därmed.

Förra året godkändes endast 48 procent av teoriproven, att jämföra med 73 procent år 2000.

Berit Johansson, förbundsordförande i Sveriges trafikskolors riksförbund, säger att något måste förändras eftersom unga människor dör i trafiken i högre grad än de gör inom andra åldersgrupper.