Grönt pris till Västra Götaland

Västra Götalandsregionen får pris för sitt arbete med att miljöanpassa sina inköp.

Det är statliga Miljöstyrningsrådet som ger regionen priset ”Utmärkt Grön Upphandlare”.

Enligt motiveringen har Västra Götalandsregionen gjort en genomgripande miljöanpassning av upphandling och inköp. Dessutom ska man även fått en förståelse och ett engagemang i hela organisationen, från politiker till inköpare.

Priset delas ut av kronprinsessan Victoria på en konferens i Stockholm den 13 mars.