Mindre buller på förskolan

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik har antalet anmälda arbetssjukdomar minskat med över 40 procent på bara tre år.
En faktor som kan leda till ohälsa är buller, och på förskolan Asklandagården i Fristad har man de senaste två åren jobbat mycket för att få ner ljudnivån.

Startskottet för arbetet att få ner ljudnivån på förskolan Asklandagården blev den inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde för två år sedan. Flera i personalen hade hörselnedsättningar och mätningar visade på höga ljudnivåer. Arbetsmiljöverket ställde krav och kommunen fick lov att ta tag i problemet.

Den kraftiga nedgången av anmälda arbetssjukdomar de senaste åren förklarar Arbetsmiljöverket delvis med att det finns en koppling till den vanliga sjukfrånvaron, som också den minskat kraftigt.

Roger Simu, som är tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket, säger till Radio Sjuhärad att han också tror att medvetenheten hos arbetsgivarna har ökat under många år, vilket nu ger resultat i statistiken.

På förskolan Asklandagården i Fristad är personalen tacksam över den lägre ljudnivån.

Joel Wendle
joel.wendle@sr.se
tel 033-177500