Stadsparksbadet

Inget bad i privat regi

Nu är det definitiv stopp för att i dagsläget lägga ut Stadsparksbadet i Borås på entrepenad.
Även centerpartiet säger nu nej till förslaget.
Ingvar Zachrisson (c) röstade emot förslaget i fritids- och turistnämnden igår.

Den borgliga majortiten är därmed helt splittrad sedan även miljöparitet och vägvalet i veckan sagt nej.