Tjejer utbildar sig mer än killar

Det är tjejerna i Sjuhärad som skaffar sig en högre utbildning i mycket större utsträckning, än de jämnåriga pojkarna. Allra störst skillnad mellan könen är det i Ulricehamns kommun, enligt statistik publicerad av högskoleverket.

Mer än hälften av tjejerna i Ulricehamn har satt igång med att skaffa sig en högre utbildning innan de fyller 25 år.

Killarna ligger långt efter - inte ens 30 procent av killarna gjorde det.

Denna skillnad mellan könen går visserligenigen i alla Sjuhäradskommunerna, och också i landet som helhet, men allra tydligast i Herrljunga, Vårgårda och just Ulricehamn.

Högskoleverket funderar över orsaker, och finner bland annat att det finns fler traditionellt manliga utbildningsalternativ utanför högskolevärlden - ett typexempel kan vara gymnasiets byggprogram.

Men också andra orsaker finns, för redan i grundskolan klarar sig pojkar sämre än flickor. Och med sämre betyg och därmed lägre studiemotivation, så blir en naturlig följd att färre pojkar pluggar vidare.