Sjuhärad

Besked om Götalandsbanan dröjer

Regeringen har beslutat att skjuta på beskedet om när Götalandsbanan och andra nyinvesteringar i järnvägen, ska byggas. Den infrastrukturproposition som tidigare var sagt skulle komma under våren har skjutits på till tidigast i september i år.

I den propositionen ska anges hur regeringen vill satsa på vägar och järnvägar och när de satsningar ska ske.

Götalandsbanan - järnvägen från Göteborg mot Jönköping via Borås och under Landvetter flygplats ska byggas, men besked om när dröjer alltså ytterligare en tid.