Borås

Kritik efter missad fraktur

Socialstyrelsen är kritisk till att sjuksköterskor och sjukgymnasten vid äldreomsorgen i Borås inte gjorde en tillräckligt noggrann undersökning av en patient.

De missade därför frakturer på kvinnans båda överarmar. Socialstyrelsen är inte heller nöjd med agerandet från den läkare som slutligen kontaktades. Enligt styrelsen borde man ha sett till att patienten fick en kroppslig läkarundersökning.