Västra Götaland

Västra Götaland toppar pillerligan

Läkarna i Västra Götalands-regionen skriver fortfarande ut fler mediciner till psykiskt sjuka än läkarna i resten av landet. Mest skiljer regionen ut sig när det gäller personer över 80 år som ofta får flera psykofarmaka utskrivna.

Invånarna i Västra Götaland mår inte sämre än resten av befolkningen. Men här konsumeras det mer psykofarmaka, alltså mediciner mot psykiska besvär, trots att den psykiska ohälsan ligger på riksnivå.

Vad den här skillnaden beror på finns inget bra svar på. Det behövs mer forskning och mer detaljerad statistik. Men en teori är att det finns en annan behandlingstradition i Västsverige.

Enligt regionens hälso- och sjukvårdsutskott kan det finnas en viss överförskrivning, alltså att läkarna tar för lätt till receptblocket.

Det är framför allt när det gäller äldre patienter som Västra Götaland skiljer ut sig, I gruppen 80 år eller äldre är det fler här än i resten av landet som äter minst tre psykofarmaka