Borås

Stora framtidsvisioner för Borås

Borås Opera ligger i Göteborg. Göteborgs Djurpark ligger i Borås. Så beskrev en av de hundratals tjänstemän och politiker, som möttes i Borås för att prata framtidsvisoner, hur regionen får allt större betydelse.

Kommunens ledande tjänstemän, politiker och några få utomstående samlades på Pulsen för att prata visioner.

Borås är idag en stad med jämförelsevis många lågt utbildade, många låginkomsttagare, högt ohälsotal, många äldre och många invandrare.

Men de kommunala politiker och tjänstemannaskaran i Pulsen var välutbildade höginkomsttagare med hög kostymfaktor målade i ljusa färger. Industriområden i väst och öst, bostäder både här och där, social samvaro och fler mötesplatser, som Sandwalls Plats.

Bilden av Borås måste bli positiv. Men det är den inte idag menar Madeleine Liljedal som är med i ungdomsrådet.

Förklaring till kartan:
Brun: Bostadsområden.
Grön: Industriområde. Den gröna delen upp till höger är ett industriområde som är tänkt att ligga i anslutning till den kommande Götalandsbanan.