Arbetsplatsolyckor

Ökade transporter - fler olyckor

Transporterna ökar- det är en förklaring till de många svåra arbetsplatsolyckorna inom transportbranschen. Det säger man idag från branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

Som vi tidigare berättat har omkring 150 personer i transportbranschen dött i arbetsplatsolyckor de senaste tio åren.