MARK

Badutbyggnad stoppas

Ombyggnaden av Kaskad, Marks inomhusbad, skjuts på framtiden. Det finns varken pengar eller förslag på hur en ombyggnad ska se ut, trots att en arbetsgrupp suttit i över ett år och arbetat med frågan. Samtidigt sparkas tjänstemännen ur gruppen.

Istället för att fortsätta utreda hur en ombyggnad ska se ut så säger sig nu politikerna veta för lite om vilka det är som badar. Särför ska nu en enkät göras bland de badande som ska få svara på olika frågor.

Under ett helt år har en grupp bestående av politiker och tjänstemän arbetat med att komma med förslag hur badet ska byggas till och om för 25 miljoner men utan resultat. Nu visar det sig att det varken finns pengar eller något förslag till ombyggnad.

Politikerna tänker fortsatta arbetet i gruppen men sparkar de två tjänstemännen i gruppen.

- Vi har haft för lite tid för att diskutera det politiska ställningstagandet. Därför är det inga tjänstemän med i det fortsatta arbetet i gruppen, säger Karin Jageby, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och vänsterpartist.

Tidigast 2010 kan eventuellt badet börja byggas om. Men då krävs det mycket för dom 25 miljinerna finns just nu inte ens med i den nu liggande långtidsbudgeten som gäller fram till 2011.

Politikergruppen måste , om badet ska kunna sättas igång 2010 få fram ett förslag senast våren 2009 för att det ska kunna behandlas i nästa års budgetarbete.

Det har ocksp visat sig att vissa åldergrupper i kommunen använder badet mycket lite. Framförallt är det de äldre u8ngdomarna, alltså bland annat gymnasisterna som går på gymnasiet bara 50 meter från badet.

- Det är konstigt. Det är bland annat därför vi vill gör en mer grundläggande utredning om vilka som badar och vilka gör det inte och utforma en enkät som gör att vi kan få fram svaren på dom frågor vi har, säger Karin Jageby.

Pär Sandin
033 - 17 75 61
par.sandin@sr.se