Mark

Kommunal städning privatiseras

I Marks kommun planerar man nu för att privatisera den kommunal städningen i en del av kommunen.

Teknik och Serviceförvaltningen har tagit fram tre olika förslag till olika delar som kan konkurrensutsättas, som är den kommunala byråkratins begrepp för detta.

Det är skolan i Horred där fem personer berörs, Rydals förskola där en anställd berörs eller så den ännu inte färdiga förskolan i Sätila som föreslås.

Tjänstemännen lutar åt att den ännu inte färdiga skolan i Sätila ska städas av någon annan än kommunen.