sjuhärad

Brist på hemspråkslärare i romani

Romani är det hemspråk som landets kommuner har svårast att erbjuda sina elever, och orsaken är bristen på lärare.
I Sjuhärad har ingen av de kommuner som svarat på enkäten och som haft behov av undervisning lyckats ordna lärare.
Jasko Ramadanovic från Borås blev modersmålslärare i Borås, men fick sluta på grund av för få timmar.

Ett par timmars arbete i veckan var inget som Jasko Ramadanovic kunde leva på och eftersom han aktivt sökte ett heltidsjobb via arbetsförmedlingen så så valde han att sluta.

Annika Dahlstrand-Eneling är samordnade för modersmål i Borås, men hon tycker inte att man bara kan peka ut brist på timmar som orsak till att det i vissa språk är svårt att hitta modersmålslärare.

Romani är ett av minoritetsspråken, dvs det krävs bara att ett enda barn vill läsa det för att kommunen ska vara skyldig att ordna lektioner om lämplig lärare kan hittas. Men just nu kan alltså inga barn i Borås läsa romani.