Sjuhärad

Ångloken lever upp i Sjuhärad

Om tre månader ska det bli folkfest kring järnvägen genom Sjuhärad.

Då kommer två gamla ånglok att trafikera sträckan mellan Herrljunga, Borås och Varberg med flera turer.

Folkfesten är ett samarrangemang mellan Bergslagens Järnvägssällskap och hembygdsföreningarna utefter banan, och den 25 maj är det meningen att delar av Sjuhäradsbygden ska förflytta sig 60 till 100 år bakåt i tiden.

Det var då ångloken frustade och stånkade utmed järnvägen mellan Herrljunga och Varberg som snart är 130 år gammal och det är numera länge sedan ånglok trafikerade banan.