Sverige

Finskaundervisning ska bli bättre

Det är brist på modersmålslärare i Borås, men detta ska nu ändras.

Till hösten stärks även barns rätt att få undervisning i de nationella minoritetesspråken.

För Sanna Aho, som för ett par år sedan flyttade från Finland till Fristad utanför Borås, har det varit en självklarhet att hennes dotter Amanda har kunnat läsa finska efter skoltid.

Men sen i maj förra året då Amandas finskalärare slutade så har lektionerna uteblivit.

– Vi håller på att rekryterar just nu i finska, och där ser det ut att gå jättebra med rekryteringen, säger Annika Dahlstrand Eneling, samordnare för modersmål i Borås. Hon lovar att allt ska vara klart mycket snart.

Från och med i höst kommer samma regler som idag gäller för romani, samiska och tornedalsfinska även gälla för finska och jiddisch.

Då räcker det att en enda elev i kommunen begär finska som modersmål för att kommunen ska erbjuda det,  och språket behöver heller inte användas dagligt i hemmet.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se