svenljunga

Ingen undervisning på eget språk

Svenljunga kommun har inte lyckats ge en enda elev den modersmålsundervisning som de har rätt till - trots att det finns över 20 olika språkgrupper bland eleverna.

Inte en enda av de elever i Svenljunga som önskar att läsa modersmål får alltså göra det. Det handlar om 80 elever och 22 olika språk, och av dem är det 7 språk som uppfyller de kriterier som ställs för att kommunen ska vara skyldiga att anordna undervisning, dvs minst 5 elever per språk.

- Problemet är att det är svårt att rekrytera lärare, säger Rolf Lilja. Få lärare är intresserade av att resa till Svenljunga för ett par timmars undervisning i veckan och därför går barnen miste om modersmålsundervisningen.