Mest kvinnor söker nytt bidrag

Folkhälsominister Maria Larsson är nöjd med det nya vårdnadsbidraget som införs den första juli, även om det nästan bara blir kvinnor som söker bidraget. Kristdemokraternas vice ordförande tror också att socialdemokratiskt ledda kommuner kommer att haka på reformen.