Borås

Industribostäder går inte att bo i

Industribyggnaderna utmed riksväg 40, mitt emot Annelundsparken i Borås, är inte lämpliga som bostäder. Det slår Miljökontoret i Borås fast. Fastighetsägaren vill bygga sex studentbostäder.

Men även om ingen av lägenheterna skulle ha fönster mot motorvägen så skulle bullret bli alltför starkt, skriver Miljökontoret i ett yttrande till Byggnadsnämnden.

Dessutom ligger byggnaden alltför nära Eskils Tryckeri som årligen släpper ut mellan tre och tio ton lösningsmedel.