Mark

Aktersnurre-reparatörer efterlyses

Det är brist på mekaniker som kan reparera båtmotorer. Därför planerar fordonsprogrammet på Marks gymnasium att starta en marin inriktning hösten 2008.

Rektorn på skolan, Staffan Johansson, säger att utbildningen behövs eftersom det inte finns någon liknande i Sverige.

Enligt Johansson finns lärare på Marks gymnasium som har kompetens inom området och just därför förläggs utbildningen till Marks kommun.