Borås

Stöd till äldre ska ge bättre hälsa

Primärvården och Borås Stad gör nu en gemensam satsning på 80-åringarna i Borås. Genom information och stöd ska de äldre få hjälp att behålla eller förbättra sin hälsa.

Satsningen riktar sig till dem som under året fyller 80 år och inte har hemtjänst eller hemsjukvård - närmare 600 personer.

Beroende på vad de äldre själva önskar, får de antingen besök i hemmet eller information via gruppmöten eller telefon.

Projektet pågår under 2008 och 2009.