Fotboll

Borås Arena snart för liten

Det finns farhågor om att Borås Arena i framtiden blir för liten. Detta eftersom det troligtvis inom ett par år kommer krav om att kraftigt minska antalet ståplatser, något som innebär att antalet publikplatser minskar till cirka 14.000.

Under 2007 hade Elfsborg ett publiksnitt på över 12.000 och då är en maxkapacietet på 14.000 platser på Arenan alldeles för litet, anser Arenabolagets styrelse.

Arenabolagets vill därför att Borås Stad återupptar diskussionerna om att kraftigt bygga på gavelläktarna.