Ulricehamn

Företag vill öppna behandlingshem

Vid årsskiftet upphörde behandlingshemmet Brobos verksamhet i Ulricehamn, men nu vill ett annat företag starta ett nytt behandlingshem för personer med beroendeproblem i samma lokaler.

Företaget heter FRIAB och har idag familjehemsverksamhet i Skåne och Göteborg. Nu vill företaget utöka med ett behandlingshem för samma målgrupp.

Enligt ansökan planerar företaget sju behandlingsplatser i Ulricehamn.

Kommunen har inget behov av platser på hemmet, men har heller inget att invända mot planerna.