Sjuhärad

Fler ungdomar får ungdomstjänst

Sedan kommunerna fått krav på sig att kunna erbjuda ungdomstjänst som straff för ungdomar har detta blivit allt vanligare. Åtgärden fungerar - men inte för alla. 

Den första januari 2007 fick kommunerna kravet på sig att de ska erbjuda ungdomstjänst som straff för ungdomar upp till 20 år.

Mellan 2001-2006 dömdes i snitt 22 Boråsungdomar per år till ungdomstjänst, medan det förra året handlade om 37 stycken.

– Antalet ärenden har ju ökat det senaste året, och vi gör bedömningen att ökningen kommer att fortsätta även det här året, säger Beatrice Hedvall - samordnare för ungdomstjänst i Borås Stad.

En del i straffet är samtal med socialtjänst och studiebesök medan den större delen handlar om oavlönat arbete.
På ungdomstjänst i Borås Stad har man sedan lagändringen förra året fått leta med ljus och lykta bland företag och föreningar som kan ställa upp med arbete och handledning.

Merparten av ungdomarna sköter sin ungdomstjänst, och av de som missköter sin ungdomstjänst så rör det sig mest om svårigheter att passa tider.

Beatrice Hedvall säger att ungdomstjänst är inte ordentligt utvärderad som påföljd, men hon tror att det är en väl fungerande påföljd för vissa ungdomar där det av olika anledningar finns mindre risk att återfalla i brott, men att det har mindre effekt för andra.

Sofia Boo
sofia.boo@sr.se