Västsverige

Bekvämare väntan på bussen...

Sjuhärad och Västra Götaland ska få 500 nya väderskydd vid hållplatserna, och samtidigt ska det bli fler pendelparkeringar.

Under 2008 ska Västtrafik sätta upp 250 nya väderskydd, hälften handlar om nya hållplatser, och hälften om att byta ut gamla kurer.

I Sjuhärad ska totalt 50 nya väderskydd med invändig belysning komma på plats, något man tror man är klar med i slutet av året.

Västtrafik ska också anlägga nya pendelparkeringar på flera platser i Göteborgsområdet, och tanken är att totalt 2000 parkeringsplatser för bilar och cuklar ska skapas de närmaste åren.