borås

Hem för bostadslösa i privat regi

Det råder stor politisk enighet om att Borås måste skaffa ett boende för hemlösa. Men inte om hur det ska drivas.
Kommunens borgerliga majoritet vill att hemmet ska drivas i privat regi, oppositionen vill att hemmet drivs av kommunen.

Karl-Gustav Drotz kan tänka sig att hemmet för bostadslösa ska drivas i kommunal regi om det blir billigare, röstade i kommunstyrelsen ändå för att hemmet ska drivas av privata eller frivilliga krafter.

Vid den senaste uppskattningen av antalet hemlösa i Borås, som gjordes för nästan ett år sedan, kom man fram till att 104 boråsare saknade egen bostad. Det hem som nu ska skapas ska ha plats för 30 personer.

Karl-Gustav Drotz hoppas att hemmet för bostadslösa män ska stå klart i sommar.