Sjuhäringar i demokratiundersökning

Medborgarna i Mark och Vårgårda ska få svara på frågor om demokrati i en stor studie som Umeå universitet ska göra.
Undersökningen, som är den första i sitt slag i Sverige, ska ge svar på hur vi ser på demokrati och om det skiljer sig beroende på vart vi bor. 4000 slumpvis uvalda personer i Göteborg med kranskommuner, däribland Mark och Vårgårda, kommer att delta i undersökningen.