Inspirationsdagar för gymnasieelever

Nu anordnas inspirationsdagar i Sjuhärad, för de gymnasieelever som som slutar skolan till våren. Idag är det eleverna på Almåsskolan i Borås som ska få hjälp att reflektera över vad som händer efter skolan.
Så här på vårkanten är det många gymnasieelever som på allvar börjar fundera på livet efter skolan. Det kan kännas svårt att veta vad man ska göra när man lämnar skolan - och för att stötta ungdomarna anordnas inspirationsdagar på gymnasierna runt om i Sjuhärad. Det är svenskt näringsliv som arrangerar dom så kallade radardagarna på gymnasierna - och det är en del av en särskild ungdomssatsning. Idag är det eleverna på Almåsskolan i Borås som ska få hjälp att reflektera över vad som händer efter skolan.