Långtidssjukskrivningar ökar

Långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka i Västra Götaland. Det visar en kartläggning som försäkringskassan gjort.
Stress, utbrändhet och ledbesvär är huvudorsakerna till långtidssjukskrivningarna i Västra Götaland. Det visar en kartläggning som försäkringskassan gjort av 4 000 sjukfall. Undersökningen visar också att långtidssjukskrivningarna har ökat från en redan hög nivå. Av de långtidssjukskrivna i Sjuhärad, dvs de som varit sjukskrivna i mer än 60 dagar, är majoriteten kvinnor. Bara var tredje är man.