Trafiken ökar på Sjuhäradsvägar

Trafiken har ökat på alla större vägar i Sjuhäradsbygden och den tunga trafiken har ökat mest. Det visar färsk statistik från Vägverket. Mest har den tunga trafiken ökat från Borås och söderut på riksväg 41.
I höstas mättes trafiken på de större vägarna runt om i Sjuhärad. Det gällde de tre större vägarna från från Borås, riksvägarna 40 och 41 och 27. Trafiken på alla vägarna har ökat sedan förra mätningen, men ökningen varierar med mellan sex och femton procent. Den väg som är mest trafikerad, även när det gäller andelen tung trafik, är riksväg 40. Vid Rångedala passerar cirka 10 500 fordon varje dygn och vart sjunde fordon är ett tungt fordon. Den tunga trafiken på riksväg 40 har ökat med femton procent sedan förra mätningen. Den största trafikökningen har skett på riksväg 41 från Borås ner mot Kinna och Varberg. Där har trafiken ökat med mellan elva och tretton procent, och den tunga trafiken har ökat ännu mer. Strax söder om Kinna har den tunga trafiken ökat med 26 procent under de senaste fyra åren. Den totala trafiken på riksväg 27 och riksväg 41 mot Kinna är ungefär lika stor.