Patientanmälningar ökar

Anmälningar till patientnämnden i Borås fortsätter att öka. Anmälningarna har också ändrat karaktär de senaste åren.
För två år sedan handlade det mest om protester mot regler och bristande resurser. Men förra året var det framför allt brister i själva vården som kritiserades. Erik Bartholdsson, medicinskt sakkunnig på Patientnämnden, ser flera gemensamma linjer i anmälningarna: - Framförallt är det anmälningar som rör valfriheten och långa köer. Men även om Patientnämnden förra året tog emot närmare tusen anmälningar är det ändå inte mycket. Man uppskattar att bara två behandlingar av tusen, dvs två promille, resulterar i en anmälning här i Västra Götalandsregionen. Men det är ändå kritik. Å utöver dålig valfrihet och långa köer kritiseras ofta kommunernas diktatoriska rätt att bestämma var vi ska vårdas i livets slutskede, säger Tommy Nordqvist, kontaktperson på Patientnämnden: - Något borde göras för att man ska få tillbringa sin sista tid där man själv vill utan att det bara drabbar en enda kommun.