Lärare protesterar mot nedskärningar

Lärarna på Viskaforsskolan protesterar mot de nedskärningar som hotar skolan. I ett brev till Viskafors politiker kräver de få behålla sina fem speciallärare och två elevassistenter som politikerna i Viskafors vill dra in.
Lärararna på Viskaforsskolan kräver att politikerna i Viskafors kommundelsnämnd sätter sig in i vad nedskärningarna får för konsekvenser för skolan. En tredjedel av Viskaforsskolans 260 högstadieelever har problem med inlärningen, koncentrationen och läs- och skrivsvårigheter. Enligt lärarna betyder de fem speciallärarna och två elevassistenterna mycket för dom svagaste eleverna. Speciallärarna och elevassistenterna kan erbjuda mindre grupper och lugn och ro för barnen med koncentrationssvårigheter och andra handikapp. Ulla Britta Lejemark, specialpedagog på Viskaforsskolan, tycker att politikerna sviker de svagaste i samhället när de vill ta bort specialresurserna.