Sjukvården tvingas spara

Sjukvården i Västra Götaland riskerar att överskrida budgeten och nu vill Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att nämnderna ska spara. Men i Sjuhäradsbygden är de ansvariga tveksamma till att det går att spara så mycket som krävs.
Av sammanlagt 25 miljoner kronor som ska sparas har Sjuhäradsbygden fått 5,7 miljoner kronor på sin lott. Efter en genomgång som Hälso- och sjukvårdskansliet gjort, har knappa 4 miljoner hittats som kan sparas in på årets budget. Men mer än så blir det inte, inte utan att riva upp redan ingångna avtal menar sjukvårdskansliet.