För mycket fosfor i Lygnern

Lygnern tar emot för mycket av kväve och fosfor. Får man inte stopp på utsläppen så hotar sjön at växa igen.
I går fick miljönämnden i Mark information om en kartläggning av hur mycket vattendragen kommunen får ta emot av kväve och fosfor. Alla större vattendrag i Mark har kartlagts. Kväve och fosfor fungerar som näring och för stora mängder rubbar balansen och kan få förödande effekter. Sen 80-talet har fosforutsläppen minskat i nästan alla vattendrag utom Storån och Lygnern. Halterna av kväve är svårare att få ner och fortsätter att vara höga i flera vattendrag. Storån rinner ut i Lygnern och Lygnern har ökande halter av både fosfor och kväve. De senaste åren har sjön varje år fått ta emot 20 procent mer fosfor än vad sjön egentligen tål. Fortsätter det kommer sjön att växa igen.