Montessoriskola kan få ökat stöd

Montessoriförskolan Pyramiden på Ramnalid i Borås föreslås få utökat kommunalt stöd. Stödet ska göra det möjligt för förskolan att öppna ännu en småbarnsgrupp för barn mellan ett och tre år och därmed avhjälpa den ansträngda dagissituationen i Borås.