Personalprotest mot flytt av Hestra hospice

Enligt ett förslag kommer Hestra hospice flyttas till Milstolpens lokaler på Boda. Personalen på Hestra hospice protesterar mot förslaget.
Anledningen till att personalen motsätter sig flytten är bland annat Milstolpens dåliga ryktet efter alla vårdskandaler. Personalen säger sig inte ha något förtroende för Brämhults kommundel, där Milstolpen ligger. Personalen vill inte heller att hospice-enheten organisatoriskt hamnar under en enskild kommundel, eftersom det kan innebära att alla kommuninvånare inte får tillgång till vården. Personalen tror omgivningen i ett så tätbebyggt område kan ta illa upp av att se begravningsbilen komma och hämta avlidna patienter så pass ofta som det är frågan om. Personalen kräver i en skrivelse till kommunen att få vara delaktig i placeringen och utformningen av sin avdelning för att kunna fortsätta ha en fungerande hospice-verksamhet.