Riksbyggen kan få fortsätta utan upphandling

Nu vill vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamn förlänga avtalet med Riksbyggen om att driva Kullens servicehus ytterligare ett år - och det utan att upphandling sker emellan.
Att göra en ny upphandling eller att själva överta driften skulle vara alltför tidskrävande menar förvaltningen och föreslår nu alltså att nämnden ska besluta om fortsatt drift i Riksbyggens regi. Nämnden tar beslut om detta på tisdag.