Skillnad på sjukgymnastik och träning

Gränsen mellan vad som är sjukgymnastik och annan träning i bassäng måste bli tydligare i Sjuhärads primärvård, det skriver hälso- och sjukvårdskansliet i ett dokument som förväntas bli gemensamt för hela Sjuhärad.
Som det är nu så råder det olika praxis kring det här i olika delar av Sjuhärad, och det måste det bli stopp på tycker man. Regionen kan bara betala för den del av bassängträningen som är av behandlande och rehabiliterande karaktär. Dokumentet behandlas av Hälso- och sjukvårdsnämnden i nästa vecka.